Hoe ziet de zangles eruit?

Naast de opbouw van een breed liedrepertoire wordt er lesgegeven in de grondbeginselen van de muziek door middel van de Ward methode.

De Ward methode

De Ward methode is een muziekonderwijs methode voor kinderen op de basisschool die ontwikkeld is door muziekpedagoge Justine Bayard Ward (1879-1975) in samenwerking met de Catholic University of America in Washington D.C.

De Ward methode werkt met een relatieve solmisatie, waarbij het voornaamste doel is de vreugde voor het zingen en musiceren te geven. Deze methode geeft de mogelijkheid tot een muzikale ontwikkeling door het vormen van een mooie zangstem, en tevens een klankvoorstelling en ritmegevoel met ook een muzikale zelfstandigheid. Geïnteresseerden voor de Ward methode kunnen navraag doen naar de certificering in deze lesmethode.

De opbouw van ZingKwartier (20 min.)

  • Begroeting (1 min)
  • Stemvorming (2 min)
  • Intonatieoefeningen met behulp van een cijfernotatie, auditief en visueel dictee (2 min)
  • Ritmische bewegingen (2 min)
  • Ritmische patronen (2 min)
  • Improvisatie (1 min)
  • Muziekschrift (1 min)
  • Melodieën (2 min)
  • Liederen (7 min)

Wat houdt een les van Zingkwartier in?

ZingKwartier Hele les volgens de Ward methode aan groep 5/6

Zingkwartier wordt mede mogelijk gemaakt door onze sponsoren

Stichting ZingKwartier heeft ANBI status !